Email : journalipe@hotmail.com
Tel : 038-054218 Fax : 038-054219
Follow us:

ติอต่อกองบรรณาธิการวารสาร


เลขที่ 333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038-054218
โทรสาร: 038-054219
website : http://ipejournal.comแผนที่ สถาบันการพลศึกษา